Nyereményjáték Szabályzat

A Játék időtartama és részvételi feltételek

A Pünkösdi nyereményjáték:

A játék időtartama: 2022.06.03.(12:00) – 2022.06.05.(23:59)

1., A játékos nem rendelkezhet dōTERRA regisztrációval, illetve fiókkal.

2., A „gyógynövényguru” instagram oldalt követi.

3., A 2022.06.03.-án instagram platformon megjelenő pünkösdi nyereményjáték poszt hozzászólás szekciójában történő maximum 5 instagram felhasználó/ismerős megjelölése.

4., A 2022.06.03.-án instagram platformon megjelenő pünkösdi nyereményjáték poszt „Like” jelölése.

5., Figyelmeztetés, a játékos a játékban való részvétellel elfogadja a közzétett adatvédelmi szabályzatot, a személyes adatok esetében pedig az ott leírtak szerint járunk el.

6., A Játékban a 18. életévüket betöltött cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek.

7., A Játékosok a Játékban történő részvételükkel maradéktalanul elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglaltakat.

8., Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alatt is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely játékost a Játékból kizárni, különösen, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi az gyogynovenyguru.hu weboldalon, a játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést és kártalanítást. 9., A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatosan a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírás, stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem felelős azokért, a nyertest vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

10., A Szervező üzemelteti az Instagram közösségi hálón a hivatalos Gyogynovenyguru instagram profilt. Amennyiben a Játékos valamelyik post-hoz hozzászól (kommenttel) kifejezett hozzájárulását adja a post, valamint kép nyilvánosságra hozatalához továbbá, hogy a profil képe megjelenjen.

11., A Játékos a Játékban történő részvétellel megerősíti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és magára nézve kötelezőként elfogadja

12., A nyereményeket házhoz szállítással juttatja el Szervező a nyertesekhez az általa megadott címre, egyszeri alkalommal, a Játék lezárását és a nyertessel való címegyeztetést követő 30 napon belül. A sikertelen értesítés, kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményeket a Szervező szabadon felhasználhatja.

A kezelt személyes adatok köre
Nyeremény kihirdetése után:
vezeték- és keresztnév, email cím, postai cím (irányítószám, település, utca, házszám) telefonszám A nyeremény sorsolás után e-mailben ezeket a fenti személyes adataikat kell megadniuk.

Nyeremények

dōTERRA ajándékcsomag:

dōTERRA on Guard természetes fogfehérítő fogkrém

dōTERRA Facial Cleansert arctisztító dōTERRA Tropical spa ajakápoló

dōTERRA 5 ml vadnarancs illóolaj

dōTERRA hajsimító és sampon minta

Sorsolás

A sorsolás dátuma: 2022.06.06. (20:00)

Egyéb rendelkezések

A Játékos jelen szabályzat előírásain túl köteles megtartani a Facebook vonatkozó felhasználási feltételeit.

Játékos, Szervező kijelentik, hogy az Instagram Platform üzemeltetőjét Instagram, LLC-t (1601 Willow Rd., Menlo Park California 94025, USA) (a továbbiakban együtt „Instagram”) teljes mértékben felmentik minden, jelen Játékkal kapcsolatos kártérítési, illetve jogi felelősség alól.

Szervező kijelenti, hogy jelen Játék – a Instagram Platform használatán túl –nem áll kapcsolatban a Instagram-mal, a promóciót a Instagram nem támogatja, ajánlja vagy szervezi.

A Játék során megadott személyes adatokat a Szervező kezeli, azokat a Instagram részére semmilyen körülmények között át nem adja.

Nyertesek értesítése, nyeremények átadása 1 nyertes kerül kisorsolásra, akinek kilétéről a „gyogynovenyguru”instagram oldalon fogtok értesülni a sorsolás napján, a fent jelzett időpontban

Kelt.: 2022.06.02

Gyógynövény Guru csapata